Verbeteridee B.V. | J v Oldenbarneveltsngl 19 | 8332 GH Steenwijk

Verbeteridee.nl richt zich op het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Verbeteridee.nl is expert in het begeleiden van organisaties, die te maken krijgen met de dynamiek van de markt. Waar gisteren organisatiedoelen en rollen nog vastomlijnd leken, brengt de introductie van marktwerking ingrijpende veranderingen teweeg.

Om succesvol te presteren en aanbestedingen te winnen moeten bedrijfsprocessen optimaal ingericht zijn. Het bedrijf Verbeteridee.nl richt zich op het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Elk bedrijfsproces kan verbeterd worden. 
Uw eigen medewerkers zijn het beste in staat verbeteringen aan te brengen in een proces. Door de innovatieve denkkracht bij medewerkers te mobiliseren ontstaan er verbeterideeën, die vaak een substantiële reductie aan kosten te weeg brengen en tevens zijn er aan de opbrengstkant verbeteringen mogelijk.

Verbeteridee .nl schrijft geen hoog abstracte adviezen, maar staat voor resultaat en brengt verbeteringen die beklijven. De werkwijze, welke het bedrijf Verbeteridee.nl hanteert, heeft een grote toegevoegde waarde, wanneer uw bedrijf geconfronteerd wordt met aanbestedingen of bij het uitbrengen van een belangrijke offerte in een concurrerende markt.

Een kleine verbetering kan een groot verschil betekenen.

Kleine verbetering
Groot verschil

Jurjen Helfrich

Jurjen Helfrich is een ervaren en mensgerichte senior adviseur. Hij heeft in het verleden verschillende operationele leidinggevende functies vervuld in de zuivel en het openbaar vervoer. 

Als regiodirecteur bij het Vervoerbedrijf Connexxion was hij verantwoordelijk voor de regio’s Utrecht en Gelderland.